548 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Ministria e Punëve të Jashtme

Adresa: Ndërtesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Rr. Luan Haradinaj, 
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: +383 38 200 11 087
Fax.: +383 38 213 985
E-mail: mfa@rks-gov.net
 

Qendra e thirrjeve:


Tel: + 383 38 200 77 900 
 

Për shërbime konsullore kontaktoni:


Tel: +383 38 200 77 111
Fax: +383 38 212 552
E-mail: konsullore.mpj@rks-gov.net
 

Për pyetje rreth vizës për hyrje në Kosovë kontaktoni:
 

Tel: +383 38 200 11 101
E-mail: visa.center@rks-gov.net