509 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Paraqitja e kërkesës për vizë D

Leja e qëndrimit nënkupton çdo autorizim të lëshuar nga autoritetet e Republikës së Kosovës që lejon qëndrimin e ligjshëm të një të huaji në territorin e saj, me përjashtim të vizave ose lejeve të lëshuara në pritje të ekzaminimit të kërkesave për leje qëndrimi ose azili.

Për të aplikuar për leje qëndrim, vizë "D", përveç dokumenteve të kërkuara për vizë për Republikën e Kosovës, duhet të shtoni edhe dokumentet e kërkuara sipas dokumentit PDF në këtë faqe.

Dokument 1
Dokument 2