472 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Kabinet generalnog sekretara

Kabinet Generalnog Sekretara

Funkcionisanje kabineta generalnog sekretara Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore spoljnih poslova odvija se na osnovu člana 38 Zakona br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo i na osnovu Uredbe UNMIK br. 2001/19 o izvršnom ogranku vlasti. Generalni sekretar je za svoj rad neposredno odgovoran ministru.

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova odgovoran je za:
administraciju i upravljanje ukupnim radom MIPD i da obezbedi izvršenje poverenih funkcija;
obezbeđenje adekvatnog nadzora, davanje nepristrasnih, profesionalnih i tačnih saveta nadležnim organima;
u saradnji sa generalnim direktorom, koordiniše saradnju sa diplomatskim misijama Republike Kosovo i pomaže im u njihovoj daljoj konsolidaciji
organizovanje i zapošljavanje osoblja kako u Ministarstvu tako i u diplomatskim predstavništvima Republike Kosovo, donosi administrativna uputstva i odluke o pitanjima koja se odnose na njihove funkcije;
delotvorno i uspešno upravljanje resursima datog resora;
sprovođenje nediskriminatorne kadrovske politike za zaposleno osoblje, uključujući jednaku rodnu zastupljenost u svim oblastima i na svim nivoima, kao i obezbeđenje kadrovskog sastava koji odražava multietnički karakter Kosova;
zapošljavanje osoblja na osnovu njihovih stručnih kvalifikacija, sposobnosti i zasluga, kroz otvorene i poštene javne konkurse
generalni sekretar ne prima uputstva od bilo koje vlade, organizacije, institucije ili lica, osim onih koji imaju ovlašćenja u svom ministarstvu
generalni sekretar određuje jednog ovlašćenog finansijskog službenika za svoje ministarstvo i obezbeđuje usaglašenost sa odlukama, administrativnim uputstvima i finansijskim pravilima koji su doneti za data pitanja od strane Ministarstva ekonomije i finansija, ili od strane drugih nadležnih organa.

Generalni sekretar Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore spoljnih poslova pomaže u radu generalnom direktoru Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore spoljnih poslova u vođenju Kancelarije za ekonomska pitanja i strategiju, Kancelarije za EU i NATO, Kancelarije za bilateralne odnose, međunarodne organizacije i bezbednosna pitanja i Kancelarije za regionalna pitanja, i vrši neposredni nadzor nad radom Kancelarije za pravna pitanja, ugovore i ljudska prava, Kancelarije za konzularne poslove, Kancelarije za budžet i finansije, Kancelarije za protokol, Kancelarije za upravu, Kancelarije za medije, Kancelarije za nabavke, Kancelarije za internu reviziju, Kancelarije za koordinaciju sa ambasadama i Kancelarije za arhivu Ministarstva spoljnih poslova.

Specifična radna mesta koja neposredno odgovaraju generalnom sekretaru MIPD su pozicije direktora kancelarija, izvršnih asistenata, administrativnih asistenata, revizora i overača.

V.D. Generalnog Sekretara: BEHAR ISMA

Kontakti Kancelarije Generalnog Sekretara:
+38138 200 77 034
zsp.mpj@rks-gov.net