529 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za planiranje politika

Odeljenje za planiranje politika (OPP):
 

 • Pomaže prilikom sastavljanja nacionalnih interesa na Kosovu;
 • Pomaže  u definisanju vizije, misije, vrednosti, strategije i ciljeva inostrane politike Republike Kosovo;
 • Pomaže u sastavljanju govora, beleški, stavova ili drugih oblika izjava i tačka gledišta Ministarstva;
 • Obavlja istraživanje i dugoročno strateško planiranje za sprovođenje inostrane politike u skladu sa nadležnostima Ministarstva;
 • Vrši koordinaciju nadovezivanja sa državnim institucijama, NVO-ima, akademskom zajednicom, građanima i drugim zainteresovanim stranama;
 • Upravlja projekte ili posebna politička/diplomatska pitanja određenih od strane ministra;
 • Postavlja pitanja/ problema međunarodnih pitanja koja su od interesa Republike Kosovo i na osnovu njih, daje potrebno mišljenje i savete;
 • Procenjuje, dopunjuje i poboljšava inostranu politiku Kosova;
 • Služi kao izvor analize inostrane politike i globalnih trendova.
   

Elmaze PIREVA
Direktorka Odeljenja za Političko Planiranje
Tel: 038 200 77007
Elmaze.Pireva@rks-gov.net