530 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za Evropu i Evropsku Uniju

Odeljenje za Evropu i Evropsku Uniju (DEEU):
 

  • Stvara arhivu službene komunikacije u okviru Ministarstva u vezi sa Evropskim integracijama;
  • U koordinaciji sa nadležnim institucijama, ona je u potpunoj službi integracije zemlje u evropske strukture, podržavajući ispunjavanje standarda integracija kroz transformirane procese političkih i strukturnih reformi;
  • Putem Generalnog direktora, izveštava ministru i njegovom kabinetu o napretku integracije u EU i u određenim slučajevima obaveštava i ostala relevantna odeljenja Ministarstva;
  • Priprema različita dokumenta (memorandume, stavove, strategije, planove rada) za saradnju u procesu Evropskih integracija;
  • Priprema neophodna dokumenta za izveštavanje u unutrašnjim i spoljnim mehanizmima;
  • U konsultaciji sa generalnim direktorom, koordinira saradnju na multilateralnom nivou sa vladama evropskih zemalja;
  • Koordinira pripremu svih neophodnih dokumentacija u komunikaciji sa vladama evropskih država;
  • Daje prioritet bilateralnim odnosima sa svakom od država članica EU-a i daje preporuke Ministarstvu u vezi započinjanja pregovora o bilateralnim sporazumima sa ovim državama;
  • Koordinira bilateralnim odnosima sa ostalim evropskim zemljama;
  • Daje prioritet bilateralnim odnosima sa svakom od država Evrope i daje preporuke za započinjanje pregovora bilateralnih sporazuma sa ovim zemljama;.
 
Tel: 038 200 77 020
Email: dbe.mpj@rks-gov.net