561 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za finansije i opšte usluge

Odeljenje za finansije i opšte usluge (OFOU)

Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima, pomaže rukovodstvu u unutrašnjoj organizaciji, pruža administrativnu, logističku i podršku uslugama informacione tehnologije.

Koordinira pripremanje, sprovođenje, izveštavanje i procenu budžeta ministarstva;

Obezbeđuje sprovođenje postupaka za izbor i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Koordinira pravovremeno sprovođenje finansijskih obaveza ministarstva;

Održava IT opremu i pruža IT usluge;

Upravlja sistemom arhive i internim dokumentima ministarstva;

U okviru OFOU-a funkcionišu: Divizija za budžet i finansije: Divizija ljudskih resursa i Divizija za IT i logističke usluge.

Direktor – Agron Maloku 
Tel: 038 200 77 045
Email: agron.maloku@rks-gov.net