2434 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

EU i Kosovo potpisuju dva nova sporazuma za učešće u programima EU: "Kreativna Evropa" i "Erasmus +"

Brisel, 5. jun 2018

 

Dva nova sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije potpisana su na ceremoniji u Evropskoj komisiji u Briselu.

 

Komesar Tibor Navracsics i ministar kulture, omladine i sporta, Kujtim Gashi su potpisali sporazum o učešću Kosova u programu Creative Europe. Dok je ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju Shyqiri Bytyqi zajedno sa komesarom Navracsics potpisao sporazum Erasmus +. Učešće Kosova u programu Erasmus + i Creative Europe će dodatno ojačati meÄ‘usobnu saradnju izmeÄ‘u Kosova i Evropske unije u oblastima kulture, obrazovanja, omladine i sporta

 

Program "Kreativna Evropa" će stvoriti mogućnosti za podršku kulturnim i kreativnim sektorima naše zemlje, a takoÄ‘e će izgraditi i mostove sa drugim zemljama, stvarajući prostor ljudima u kontaktima ljudi, meÄ‘usobnom suzbijanju i meÄ‘usobnom razumijevanju.

 

Pridruživanje Erasmus + dovece na Kosovo ravnopravnost sa zemljama zapadnog Balkana i članicama EU u podršci politikama kao što su Evropski kvalifikacijski okvir, Euridice, Europass i Euroguidance i elektronske platforme (uključujući eTvinning i EPALE).

Foto Galeria