2573 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Pacolli na sastanku sa bivšim Švedskim premijerom Bildt: Usvajanje sporazuma o demarkaciji otvara novu stranu, Kosovo neće ostati crna rupa

Priština, 22. februar 2018. – Usvajanje sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom će otvoriti novu stranicu za Kosovo i sve njene graÄ‘ane i naša zemlja neće ostati crna rupa na zapadnom Balkanu.

 

Tako je rekao prvi zamenik Premijera i Ministar inostranih poslova Republike Kosovo, g. Behgjet Pacolli, na sastanku koji je danas poslepodne održao sa bivšim Premijerom Švedske, trenutno saradnik Evropskog Saveta za osnose sa javnošÄ‡u (ECFR), g. Carl Bildt i njegovom ekipom. 

„Stvarno je bilo nepravedno što je Evropska Unija stavila kao uslov Kosovu ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom za viznu liberalizaciju. Danas postoje mnogo drugih zemalja u Evropu koji uživaju ovo pravo a koji imaju takve nerešene probleme sa državnim granicama. GraÄ‘ani Kosova, u posebnosti omladina koji čine veći deo stanovništva ovde, ne bi trebalo da se osećaju izolovanim i neravnopravnim u odnosu sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja, o osnovnom principu prava za slobodno kretanje graÄ‘ana. Uprkos tome, usvajanje ovog sporazuma, što ja verujem da će ubrzo da se desi, otvoriće nove mogućnosti za naše graÄ‘ane“, rekao je Šef kosovske diplomatije, Pacolli. 

U okviru ovog sastanka, dva sagovornika su razmenili svoje poglede vezano za poslednje razvoje na Kosovu, Zapadnom Balkanu, procesu u ubrzavanju integracija ovih zemalja unutar EU-a i NATO-a, o trendovima ekonomskog razvoja, susednoj, regionalnoj i meÄ‘unarodnoj saradnji. 

Iz njegove strane, bivši Premijer Švedske, Carl Bildt, koji se ocenjuje kao dobar poznavalac razvoja na Zapadnom Balkanu, izrazio je njegovu ličnu spremnost i spremnost institucije koju on zajednički vodi za saradnju i podršku po pitanjima koja se mogu smatrati od obostranog interesa.  

 

Foto Galeria