2626 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Objašnjenje vezano za donošenje odluka za nastavak mandata diplomatskim predstavnicima od Prvog zamenika Premijera i Ministra inostranih poslova, g. Behgjet Pacolli

Priština, 18. Januar, 2018. – Zasnivajući se na izveštavanjima medija, za donošenje nekih odluka od Prvog zamenika Premijera i Ministra inostranih poslova g. Behgjet Pacolli, preko kojih je nastavljen mandat diplomatskim predstavnicima, obaveštavamo vas da je to učinjeno u skladu sa Zakonom o službi u inostranstvu, odnosno član 22. i u skladu sa primljenim preporukama od strane Nacionalne kancelarije revizije.

 

Svim pomenutim diplomatama je istekao rok od četiri (4) godina, računajući datum njihovog imenovanja u diplomatskoj službi, kao što se predviÄ‘a članom 22. Zakona o službi u inostranstvu i člana 10. Uredbe o službi u inostranstvu (2009). Stoga, kako bi diplomati nastavili svoj rad, donete su odluke za nastavak njihovog mandata. 

TakoÄ‘e, želimo da razjasnimo da se povratak diplomatskih predstavnika u Republici Kosovo ne veže sa ovim odlukama i da se povlačenje (povratak) diplomatskih predstavnika vrši po drugoj zakonskoj proceduri, na osnovu člana 23.2 Zakona o službi u inostranstvu i odreÄ‘enim procedurama Uredbom za službu i inostranstvu (2009).

Nastavak mandata diplomata, od strane Prvog zamenika Premijera i Ministra inostranih poslova, g. Behgjet Pacolli, učinjen je u cilju adresiranja nalaza Nacionalne kancelarije revizije i u cilju principa zakonitosti, zato što su do danas diplomati služili u misijama bez zakonskog mandata. 

Ostala izveštavanja medija su netačna jer nastavak mandata diplomata do odreÄ‘enog vremena, ne podrazumeva i ne prejudicira njihov povratak u Republici Kosovo, jer, kako je rečeno, to se vrši drugim postupkom, odreÄ‘enim zakonom.

Foto Galeria