3455 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Zamenik ministra inostranih poslova Besnik Hoti, nastavlja sa posetama po kosovskim opštinama

Priština, 4. septembar 2018. – Zamenik ministra inostranih poslova, Besnik Hoti, u društvu direktora za Ekonomsku diplomatiju, Guner Ureya i višeg službenika za Ekonomske integracije, Turkesh Dalifi nastavljaju s posetama po kosovskim opštinama.

Cilj ovih poseta, prema zameniku ministra Hoti je kako bi predstavili mogućnost za promovisanje opština preko ekonomske diplomatije Republike Kosovo.

Kao početak, danas su posetili opštinu Kosovo Polje gde su dočekani od predsednika opštine Burim Berisha a kasnije su nastavili sa opštinom Obilić i opštinom Lipljane, gde su dočekani od relevantnih predsednika opština.

„Ministarstvo inostranih poslova Republike Kosovo, zajedno sa svim ovim misijama, na raspolaganje su i za promovisanje opština, pogotovo za promovisanje mogućnosti investiranja u ovim opštinama“, rekao je zamenik ministra Hoti. On je rekao da u 38. tačaka u svetu funkcionišu diplomatske i konzularne misije Republike Kosovo, i da su u misijama određeni i diplomati koji se bave oblastima ekonomske diplomatije.

Takođe, g.Hoti je upoznao predsednike tri opština o projektu ministarstva za ekonomsku diplomatiju i ekonomsku integraciju Kosova, a direktor departmana za ekonomsku diplomatiju, Guner Ureya, razjasnio je u celosti projekat ministarstva, važnost koju ima ovaj projekat u odnosu na ekonomski razvoj zemlje i uticaj i važnost lokalnog nivoa u ovom pravcu, takođe i o oblicima saradnje i važnošću bratimljenja sa opštinama iz drugih zemalja.

S druge strane, predsednici tri opština su upoznali službenike ministarstva s kapacitetima koje poseduju opštine, pogotovo u oblasti poljoprivrede, turizma i dobrih usluga koje pružaju za investitore koji žele da investiraju u njihovim opštinama po raznim oblastima, kao i o olakšicama koje pružaju i industrijske zone.

Predsednici i službenici MIP-a su se dogovorili za unakrsnu saradnju s ciljem promovisanja opština, u odnosu na potencijalne investitore, kako stranih investitora tako i onih iz dijaspore. ​

Foto Galeria