4422 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Počinje period za prijavljivanje za registraciju za glasanje van Kosova

Priština, juli 2021 – Centralna izborna komisija obaveštava da je od 10. jula počeo period za prijavljivanje za glasanje van Kosova, putem pošte, za Lokalne izbore 17 oktombra 2021. Rok za prijavljivanje će se završiti 18. avgusta 2021. godine.

Tokom ovog 40-dnevnog perioda, državljani Kosova s pravom glasa koji žive van Republike Kosovo mogu se prijaviti za registraciju za glasanje putem pošte.

Takođe, oni/one koji nemaju državljanstvo Republike Kosovo, ali koji imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo, u skladu sa Zakonom o državljanstvu, mogu se prijaviti.

Detaljne informacije i kako se prijaviti za registraciju objavljene su na veb stranici CIK-a http://www.kqz-ks.org  pod: Usluge CIK-a > Usluge za birače > Glasanje putem pošte, ili na direktnom linku: https://www.kqz-ks.org/Sr/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/

Svi podnosioci prijava koji ispunjavaju zakonske kriterijume da se registruju kao birači van Kosova mogu glasati tokom perioda glasanja putem pošte koji počinje 15. septembra i završava se 15. oktobra 2021.

Centralna izborna komisija ohrabruje sve građane sa pravom glasa, koji žive van Kosova i koji ispunjavaju  određene zakonske kriterijume - da iskoriste svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova a zatim i glasaju za Lokalne izbore u Republici Kosovo.

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova – Obrazac I

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova – Obrazac II

Postupak za procenu kriterijuma podobnosti za dobijanje prava glasa

Foto Galeria