Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informata për qytetarët e huaj për hyrje në Republikën e Kosovës

30 nëntor 2021

V E N D I M
Për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e  pandemisë COVID-19
 

Vendimi në fuqi i Qeverisë mbi masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, përmban këto pika që kanë të bëjnë me hyrjet dhe daljet e qytetarëve vendas dhe të huaj brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës:

A. [Zbatimi territorial]

 1. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

B. [Hyrjet dhe daljet e qytetarëve në dhe nga Republika e Kosovës]

 1. Çdo person i cili hyn në Republikën e Kosovës duhet të posedojë  një nga dëshmitë e mëposhtme:
  2.1 Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë (me dy doza) kundër COVID-19;
  2.2 Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin me një dozë, jo më e vjetër se katër  (4) javë, bashkë me testin RT-PCR negativ për COVID-19, jo më i vjetër se 48 orë;
  2.3 Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin me një dozë bashkë me dëshminë se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë).
   
 2. Nga data 3 janar 2022 për të gjithë personat që hyjnë në Republikën e Kosovës do të vlejë vetëm dëshmia sipas pikës 2.1 të këtij Vendimi.
 1. Shtetasve të Republikës së Kosovës, si dhe personave me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë, të cilët nuk posedojnë ndonjë nga dëshmitë 2.1 deri 2.3 dhe kërkojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës, iu jepet mundësia të vaksinohen nga ekipet mobile të vendosura në pikën kufitare ANP “Adem Jashari (për ata që hyjnë në rrugë ajrore), dhe në pikat kufitare në Vërmicë, Merdare, Dheu i Bardhë, Hani i Elezit (për ata që hyjnë në rrugë tokësore).
   
 2. Nga kërkesa për të poseduar ndonjërën nga dëshmitë sipas pikës 2.1 deri 2.3 , lirohen:

  5.1 Personat të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh përmes aeroportit ose pikave kufitare tokësore, me kusht që në hyrje të nënshkruaj deklaratën se do ta lëshojë Kosovën brenda tre (3) orësh;
  5.2 Personat, të cilët punojnë si transportues profesionist (vozitës), me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19;
  5.3 Shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit;
  5.4 Qytetarët e  huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh;
  5.5 Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë;
  5.6 Personat nën moshën dymbëdhjetë  (12) vjeçare;
  5.7 Personat me dëshmi mjekësore që kanë kundërindikacione shkencërisht të vërtetuara për mosvaksinim. Personat e tillë duhet të paraqesin testin RT-PCR negativ për COVID-19, jo më i vjetër se 48 orë.
   

Për më shumë informata, ju lutemi lexojeni të plotë VENDIMIN E QEVERISË mbi masat për luftimin e pandemisë COVID-19. Po ashtu, ju mund të shikoni faqen e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (EDCD) për të shikuar nëse vendi juaj është në listën e vendeve me rrezik të lartë.

_______________________

Për më shumë informata rreth parandalimit dhe përhapjes së virusit COVID-19 në Kosovë, ju lutem drejtohuni tek:
Zyra e Kryeministrit:https://kryeministri-ks.net/dokumente/
Ministria e Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/njoftimi-per-coronavirus/
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike:  https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/
Kosovo Health - Ministria e Shëndetësisë: https://kosova.health/

Për më shumë, telefononi në:
+383 (0)38 200 80 800