564 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Drejtoreshë: Znj. Elmaze Pireva