590 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Evropë, BE dhe Rajon

Albinot BIMBASHI
Drejtor i Departamentit për Evropë, BE dhe Rajon

Tel: +383 200 77171
Email: albinot.bimbashi@rks-gov.net