593 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Amerikë

Albert PRENKAJ
Drejtor i Departamentit për Amerikë

Tel: +383 200 77025
Email: albert.prenkaj@rks-gov.net