594 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Afrikë dhe Lindjen e Mesme

Xhelal SHAQIRI
Drejtor i Departamentit për Afrikë dhe Lindjen e Mesme

Tel: +383 200 77065
Email: xhelal.shaqiri@rks-gov.net