4281 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Hyn në fuqi marrëveshja trepalëshe për bashkëpunim ndërkufitar Kosovë-Shqipëri


Pas shkëmbimit të notifikimeve të fundit me Komisionin Evropian, ka hyrë në fuqi Marrëveshja financiare trepalëshe mes Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Shqipërisë për vitin 2019, për programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA-II, mes Kosovës dhe Shqipërisë, e nënshkruar me datë 26 nëntor 2020.

Marrëveshja e lartëpërmendur është nënshkruar në pajim me Ligjin për Marrëveshje Ndërkombëtare (04/L-052) dhe tashmë të njëjten mund ta gjeni të publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, në linkun në vijim: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=35736 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21 janar 2021

 

Foto Galeria