4522 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Cakto terminin për vulë apostile / legalizuese

Cakto terminin për vulë apostile / legalizuese

Përmes “barcode” ose linkut në vijim: https://mpjterminet.rks-gov.net/

Zgjedh datën, terminin e lirë, vendos emrin, mbiemrin dhe numrin personal.

Kërkesën mund ta bëni personalisht, nga anëtari i familjes, apo personi i autorizuar.

Dokumentet për Gjermani dhe Kanada nuk vulosen, as me vulë apostile, as legalizuese.

Foto Galeria