Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informata për qytetarët e huaj për hyrje në Republikën e Kosovës

14 janar 2021

Hyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në Kosovë

1. Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë edhe ata me leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme në Kosovë, që vijnë nga vendet me risk të lartë sipas listës zyrtare të ECDC-së, duhet të kenë test RT-PCR negativ për Covid-19 të bërë në 72 orët e fundit, në bazë të parimit të reciprocitetit.

2. Përjashtimet nga pika 1. më lartë bëjnë:

  1. Nëse qytetari i huaj hynë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitar tokësor dhe largohet nga Kosova brenda 3 ore përmes aeroportit ose pikave kufitare tokësore, me kusht që në hyrje të nënshkruajnë deklaratën se do ta lëshojë Kosovën brenda 3 ore;
  2. Qytetarët e huaj që punojnë si transportues profesionistë (vozitësit), me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtar për mbrojtje nga Covid-19;
  3. Qytetarët e huaj që kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobusë ose me linjë të rregullt ndërkombëtare tranzit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do të lëshojnë territorin e Kosovës brenda 5 orësh;
  4.  Diplomatët e huaj të akredituar në Kosovë si dhe familjarët e tyre;

3. Të gjithë qytetarët e Kosovës (përfshirë edhe ata me vendbanim në një shtet tjetër), gjatë hyrjes në Kosovë duhet të paraqesin vërtetim për test RT-PCR negativ të bërë më së largu 72 orë para hyrjes në Kosovë, në të kundërten duhet të vetë-izolohen për 7 ditë.

4. Përjashtim nga pika 3. më lartë bëjnë qytetarët e Kosovës (përfshirë edhe ata me vendbanim në një shtet tjetër) që kanë dalë jashtë Kosovës në 24 orët e fundit.

VËMENDJE: Vendimtare nëse një vend është në listen me rrisk të lartë sipas listes së ECDC është numri i infeksioneve për 100 000 banorë (me më shumë se 120 për 100,000 një vend renditet si vend "me rrisk të lartë").

Konsultoni faqen e EDCD-së, nëse vendi juaj është në listen e vendeve me rrisk të lartë:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab.
_______________________

Për më shumë informata rreth parandalimit dhe përhapjes së virusit COVID-19 në Kosovë, ju lutem drejtohuni tek:

Zyra e Kryeministrit:https://kryeministri-ks.net/dokumente/

Ministria e Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/njoftimi-per-coronavirus/

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike:  https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/

Kosovo Health - Ministria e Shëndetësisë: https://kosova.health/

Për më shumë, telefononi në:
+383 (0)38 200 80 800