Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informata për qytetarët e huaj për hyrje në Republikën e Kosovës


7 korrik 2021

Hyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në territorin e Republikës së Kosovë

Vendimi (në fuqi) i Qeverisë së Republikës së Kosovës për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19

1. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

2. Qytetarët e huaj, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe ata me leje qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë dhe të cilët vijnë nga vendet me rrezik të lartë sipas listës zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK), duhet të kenë test RT-PCR negativ për COVID-19 të bërë në 72 orët e fundit, në bazë të parimit të reciprocitetit.

3. Nga pika 2. përjashtohen:

  • 3.1. Qytetarët e huaj, të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare, tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, përmes aeroportit ose pikave kufitare tokëëore, me kusht që në hyrje të nënshkruajnë deklaratën se do ta lëshojnë Kosovën brenda tre (3) orësh;
  • 3.2. Qytetarët e huaj, të cilët punojnë si transportues profesionist (vozitës), me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19;
  • 3.3. Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh;
  • 3.4. Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë, si dhe familjarët e tyre;
  • 3.5. Personat që kanë çertifikatë të vaksinimit të plotë kundër COVID-19;
  • 3.6. Personi me një rezultat pozitiv të testit të antitrupave serologjik -IgG, të lëshuar më së shumti tridhjetë (30) ditë para mbërritjes.
  • 3.7. Fëmijët nën moshën njëmbëdhjetë (11) vjeçare.

Për më shumë, ju lutemi të klikoni në linkun në vijim: VENDIMI I QEVERISË – MASAT PËR MBROJTJE NGA PANDEMIA COVID-19


Konsultoni faqen e EDCD-së, nëse vendi juaj është në listen e vendeve me rrisk të lartë:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab.
_______________________

Për më shumë informata rreth parandalimit dhe përhapjes së virusit COVID-19 në Kosovë, ju lutem drejtohuni tek:

Zyra e Kryeministrit:https://kryeministri-ks.net/dokumente/

Ministria e Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/njoftimi-per-coronavirus/

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike:  https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/

Kosovo Health - Ministria e Shëndetësisë: https://kosova.health/

Për më shumë, telefononi në:
+383 (0)38 200 80 800