Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Shërbime të Përgjithshme

Informata
Misioni
Përgjegjësitë
Shënime
Divizioni për Teknologji Informative

Udhëheqëse e Divizionit:
Afërdita Arifi

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Logjistikë dhe Shërbime

Udhëheqës i Divizionit:
Ardian Selishta

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Administrim të Dokumenteve dhe Arkiv

Udhëheqës i Divizionit:
Bejta Kapiti

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Kontakti i përgjithshëm