3250 - Politika_single | Ministria e Puneve te Jashtme