Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Republika e Kosovës miraton Deklaratën Kundër Ndalimit Arbitrar

Republika e Kosovës e ka realizuar edhe një zotim të rëndësishëm duke miratuar Deklaratën Kundër Ndalimit Arbitrar në Marrëdhëniet Shtet me Shtet, që është nismë e Kanadasë. Mbështetja e kësaj deklarate e rendit Republikën e Kosovës në mesin e 70 shteteve që kanë dhënë përkrahje ndaj kësaj nisme. Miratimi i Deklaratës Kundër Ndalimit Arbitrar në …