Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Lajmet dhe aktivitetet bazuar në etiketën:

"njoftim"

Kosova Hungaria MFAD
Attention and announcement concept with person holding a megaphone

Po kërkoni një lajm apo aktivitet specifik të kaluar? 

Dërgo kërkesë tek departamenti i komunikmit për lajmin që kërkoni