591 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për BE dhe Evropë

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 104

Email: vjollca.halimi@rks-gov.net