596 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Amerikën Qëndrore dhe Jugore

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 141

Email: valon.krasniqi@rks-gov.net