597 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme

Kontakti:

Arjan KASHTANJEVA

Udhëheqës i Divizionit për Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme

Tel: +383 300 200 77 161

Email: arjan.kashtanjeva@rks-gov.net