602 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Azinë Juglindore dhe Oqeaninë

Kontakti:

Email: muhamet.brajshori@rks-gov.net