603 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Organizata Ndërkombëtare

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 133

Email: arome.demiri@rks-gov.net