604 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB)

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 41

Email: elbasane.berisha@rks-gov.net