605 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje Humanitare

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 270

Email: leurata.berisha@rks-gov.net