608 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Politika të Sigurisë

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 042

Email: sedat.burrniku@rks-gov.net