610 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Promovim dhe Përkrahje të Investimeve

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 114

Email: fatlinda.prestreshi@rks-gov.net