611 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar

Kontakti:

Tel: +383 300 200 77 116

Email: blerim.bajramaj@rks-gov.net