615 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Diasporë

Sylë UKSHINI

Drejtor i Departamentit për Diasporë
 

Tel: +383 (38) 200 77 019

Email: Syle.Ukshini@rks-gov.net