616 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Komunikim dhe Koordinim me Diasporë

Kontakti:

Ramadani MRAMORI

Udhëheqës i Divizionit për Komunikim dhe Koordinim me Diasporë

Tel: +383 300 200 77 111 122

Email: ramadan.mramori@rks-gov.net