617 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Kulturë, Rini dhe Sport në Diasporë

Kontakti:

Elis BADALLI

Udhëheqës i Divizionit për Kulturë Rini dhe Sport në Diasporë

Tel: +383 300 200 77 111 116

Email: elis.badalli@rks-gov.net