4461 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Hyn në fuqi marrëveshja për Bashkëpunim Financiar mes Hungarisë dhe Kosovës


Në pajtim me nenin 20 paragrafin 3 të Ligjit për Marrëveshje Ndërkombëtare 04/L-052, pas shkëmbimit të notifikimeve Ratifikohet dhe hyn në fuqi nga data 2 Tetor 2021, Marrëveshja për Themelimin e Programit kornizë për “Bashkëpunim Financiar” në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Hungarisë;
Marrëveshjen e theksuar më lartë e gjeni të publikuar në Gazetën Zyrtare të RKS 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13515

Foto Galeria