Ballina | Ministria e Puneve te Jashtme

VESTI

MPJ

05 May 2020

MPJ

25 April 2020

MPJ

18 April 2020

MPJ

07 April 2020

MPJ
MIPD pomaže hiljadama građana, hitni slučajevi se vraćaju na Kosovu
Priština, 31. mart 2020 –Stotine građana Republike Kosovo već se vratilo kući, a još nekoliko stotina vratiće se narednih dana, jer su zbog nemoguć...

31 March 2020

MPJ
Još jedna diplomatska pobeda koja rezultira sa energetskom nezavisnosti Kosova
Priština, april 2020. – Nakon mnogogodišnjeg diplomatskog truda, Operatori sistema prenosa Evrope glasali su sporazum priključivanja sa Operatorom sistema, prenosa i tržišta ...

20 March 2020