Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za strane državljane za ulazak u Republiku Kosovo

30. avgust 2021

 

Odluka Vlade Republike Kosova o opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19, sadrži sledeće tačke koje se odnose na ulazak i izlazak domaći ili stranih državljana unutar i izvan teritorije Republike Kosovo:

 

A. [Teritorijalna primena]
1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. [Ulazi i izlazi stranih drzavljana iz Republike Kosovo]
2. Od 30. avgusta do 13. septembra 2021. godine, svako lice koje ude u Republiku Kosovo mora imati jedan od slede¢cih dokaza:
2.1 Potvrda o vakcinaciji za kompletnu vakcinaciju ili za primanje jedne doze vakcine protiv COVID-19;
2.2 Negativan RT-PCR test na COVID-19, ne stariji od 72 sata;
2.3 Dokaz da je osoba prelezala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat ne manje od 21 dan ine vise od 180 dana ili pozitivan rezultat seroloSkog testa na antitela-IgG, izdat pre najviSe 30 dana;
2.4 Brzi negativan test antigena ne stariji od 48 sati.

3. Drzavljani Republike Kosovo, kao i lica sa dozvolom o privremenom ili stalnom boravku na Kosovu, koji udu u Republiku Kosovo i nemaju jedan od dokaza prema taékama 2.1 do 2.4, biće u samoizolaciji u trajanju od 7 dana. Ove osobe popunjavaju izjavu pod zakletvom o samoizolaciji na relevantnom grani¢nom prelazu.

4. Osobe koje su oslobodjene zahteva da poseduju bilo koji dokaz prema tačkama 2.1 do 2.4:
4.1 Osobe koje ulaze na Kosovo preko aerodroma ili kopnenog graničnog prelaza i napustaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenog graničnog prelaza, pod uslovom da na ulazu potpisu izjavu da ce napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;
4.2 Osobe koje rade kao profesionalni prevoznici (vozati), pod uslovom da se pridrzavaju medunarodnog transportnog protokola za zaStitu od COVID-19;
4.3 Gradani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;
4.4 Strani drzavljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim autobusom ili redovnom medunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpisu izjavu da ce napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;
4.5 Strane diplomate akreditovane na Kosovu;
4.6 Osobe mlade od osamnaest (18) godina.

Za više informacija, molimo vas pročitajte ODLUKU VLADE o merama protiv pandemije COVID-19. Takodje, molimo vas pogledajte stranicu EDCD ako se vaša država nalazi na listi zemalja visokog rizika.