Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za ulazak stranih državljana u Republiku Kosovo

11 februar 2021

Ulasci stranih i domaćih građana na Kosovu

 1. 1. Strani državljani koji ulaze u Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema zvaničnoj listi ECDC-a, moraju da imaju negativan RT-PCR test za Covid-19 urađen u poslednja 72 časa, na osnovu načela reciprociteta.
 2. Izuzetak od gornje tačke 1 čine:
  2.1. Ukoliko strani državljanin uđe na Kosovo preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza i napusti Kosovo u roku od 3 časa preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpiše izjavu da će napustiti Kosovo u roku od 3 časa;
  2.2. Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od Covid-a 19;
  2.3. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da se potpiše izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 časova;
  2.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice;
 3. građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji), prilikom ulaska na Kosovo moraju da podnesu potvrdu za negativni RT-PCR test obavljen najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, u suprotnom se moraju samoizolovati na 7 dana.
 4. Izuzetak od gornje tačke 3. su građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji) koji su napustili Kosovo u poslednja 24 časa.