Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za ulazak stranih državljana u Republiku Kosovo

12 septembar 2020

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Kosovo (RKS), a koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja, prema zvaničnom spisku ECDC-a (koji se ažurira svake dve nedelje), moraju da dokažu putem RT-PCR testa na Sars COV-2 da su zdravi od COVID-19, na osnovu principa reciprociteta, uz sledeće izuzetke:

  1. Po ulasku preko međunarodnog aerodroma „Adem Jashari“ ne moraju imati negativan rezultat za test RT-PCR, s obzirom da će strani državljani samo proči kroz teritoriju RKS-a, i pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će u roku od 3 sati napustiti teritoriju RKS-a;
  2. Prilikom ulaska na kopnene granične tačke, za izlazak kroz vazdušne tačke, sa međunarodnog aerodroma „Adem Jashari“ i kopnenih tačaka nije potrebna potvrda za negativni RT-PCR test, ali strani državljani su dužni da podnesu avionsku kartu i potpišu izjavu da će u roku od 3 sata napustiti teritoriju RKS;
  3. Profesionalni prevoznici (vozači) ne moraju da imaju negativan PCR test, pod uslovom da se poštuje protokol za međunarodni transport.
  4. Za organizovani prevoz autobusom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom nije potreban negativni RT-PCR test, pod uslovom da je potpisana deklaracija da će napustiti teritoriju RKS-a u roku od 5 sati;
  5. Strani državljani koji imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak u RKS, po ulasku u RKS moraju da podnesu potvrdu za negativni RT-PCR test, sačinjen najkasnije 72 sata pre ulaska u RKS;
  6. U slučaju  ne podnošenja dokaza o negativnom testu, strani državljani su obavezni da se samo izoluju 7 dana.
  7. Strani diplomati akreditovani u RKS kao i njihove porodice nije potrebno da imaju potvrdu o negativnom  RT-PCR-u testu;
  8. Stranim državljanima kojima je zakazano lečenje u zdravstvenim ustanovama u RKS-u, mogu ući ako podnesu potvrdu za negativni TR-PCR test, izvršen najkasnije 72 sata pre ulaska u RKS i potvrdu o zakazanom terminu navedenog datuma, kju je bolnica izdala:
  9. Vlasnici ličnih dokumenata izdatih od RKS, ali sa adresama prebivališta u drugoj državi, po ulasku u RKS, moraju predočiti potvrdu za negativni RT-PCR test, izvršen najkasnije 72 sata pre ulaska u RKS.

PAŽNJA: Presudno je ako se neka zemlja nalazi na listi visokog rizika prema ECDC listi, broj infekcija na 100 000 stanovnika (sa više od 120 na 100 000 država je rangirana kao "visoko rizična" zemlja).

Potražite web stranicu EDCD ako je vaša država na popisu zemalja s visokim rizikom:

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab

_______________________

Za više informacija o prevenciji i širenju virusa COVID-19 na Kosovu, obratite se:

Kancelarija Premijera: https://kryeministri-ks.net/sr/dokumenti/page/2/

Ministarstvo Zdravlja: https://msh.rks-gov.net/sr/covid-19/

Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova: https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/

Zdravlje Kosova - Ministarstvo Zdravlja: https://kosova.health/sr

Za više informacije pozovite na:
+383 (0) 38 200 80 800