Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za strane državljane za ulazak u Republiku Kosovo

30. april 2022

Vlada Republike Kosovo
O D L U K A

O opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19
 

A. [Teritorijalna primena]

1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. [Zaštita i bezbednost na radu]

2. Svi zaposleni u javnim institucijama, centralnim i lokalnim javnim preduzećima, privatnim biznisima, organizacijama, kao i drugim subjektima, moraju da poseduju jedan od sledećih dokaza, kako bi im se omogućio ulazak u radne prostorije:

2.1. Potvrda o vakcinaciji sa najmanje dve doze ili jednom dozom Janssen vakcine protiv  COVID-19;

2.2. Osobe sa medicinskim dokazom od lekara specijaliste iz odgovarajuće oblasti da imaju kontraindikacije i da su izuzeta od vakcinacije, moraju imati negativan RT-PCR test na COVID 19 ne stariji od nedelju dana;

 

 

3. Najviši administrativni službenik, odnosno ekvivalentna pozicija, javne, privatne institucije, kao i drugi subjekti, dužni su da imenuju jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 i 2.2.

C. [Opšte mere zaštite i higijene]

 

4. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su držati dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom prostoru.

 

5. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su postaviti vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19 na ulazu u svaku zgradu, uključujući znak preporuke za nošenje maski, poštujući udaljenost od jednog (1) metra i promotivne oznake za vakcinaciju prema dizajnu Ministarstva zdravlja.

 

6. Službenici javnih i privatnih ustanova i drugi subjekti dužni su sprovoditi dezinfekciju i ventilaciju zatvorenih prostora.

 

7. Preporučuje se nošenje maske koja pokriva nos i usta u zatvorenim prostorijama.

 

8. Sve javne i privatne institucije, kao i drugi subjekti, dužni su imenovati zaposlenog koji će pratiti sprovođenje mera definisane u tački 2.1 i 2.2.

Za više informacija, molimo vas pročitajte ODLUKU VLADE o merama protiv pandemije COVID-19. Takodje, molimo vas pogledajte stranicu Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (EDCD) ako se vaša država nalazi na listi zemalja visokog rizika.