Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za strane državljane za ulazak u Republiku Kosovo

30. novembar 2021

O D L U K A
O opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19
 

Odluka Vlade Republike Kosova o opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19, sadrži sledeće tačke koje se odnose na ulazak i izlazak domaći ili stranih državljana unutar i izvan teritorije Republike Kosovo:

A. [Teritorijalna primena]

 1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. [Ulazi i izlasci stranih državljana u Republiku Kosovo i iz nje]

 1. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo imaće jedan od sledećih dokaza:
  2.1 Potvrda o vakcinaciji za kompletnu vakcinaciju (sa dve doze) protiv COVID-19;
  2.2 Potvrda o vakcinaciji sa jednom dozom, ne stariju od četiri (4) nedelje, zajedno sa negativnim RT-PCR testom na COVID-19, ne stariji od 48 sati;
  2.3 Potvrda o vakcinaciji sa jednom dozom zajedno sa dokazom da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat pre ne manje od 21 dana i ne više od 180 dana).
   
 2. Od 3. januara 2022. godine za sva lica koja ulaze u Republiku Kosovo važiće samo dokazi prema tački 2.1. ove Odluke.
   
 3. Državljanima Republike Kosovo, kao i licima sa privremenom ili stalnom boravišnom dozvolom na Kosovu, koji ne poseduju nijedan od dokaza 2.1 do 2.3 i koji zahtevaju da uđu na teritoriju Republike Kosovo, daje se mogućnost da ih vakcinišu mobilni timovi koji se nalaze na graničnom prelazu MAP „Adem Jashari“ (za one koji ulaze vazdušnim putem), i na graničnim prelazima Vrmica, Merdare, Bela Zemlja, Elez Han (za one koji ulaze kopnenim putem).
   
 4. Sledeće osobe su oslobođene zahteva da poseduju bilo koji dokaz prema tačkama 2.1 do 2.3:
  5.1 Osobe koje ulaze na Kosovo preko aerodroma ili kopnenog graničnog prelaza i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenog graničnog prelaza, pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata ;
  5.2 Osobe koje rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19;
  5.3 Građani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;
  5.4 Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanom autobuskom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpišu izjavu da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;
  5.5 Strane diplomate akreditovane na Kosovu;
  5.6 Osobe mlađe od dvanaest (12) godina;
  5.7 Osobe sa medicinskim dokazima koje imaju naučno dokazane kontraindikacije za nevakcinaciju. Takve osobe moraju predstaviti negativan RT-PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sati.

Za više informacija, molimo vas pročitajte ODLUKU VLADE o merama protiv pandemije COVID-19. Takodje, molimo vas pogledajte stranicu EDCD ako se vaša država nalazi na listi zemalja visokog rizika.