543 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Enver Hoxhaj

Enver Hoxhaj

Ministar Inostranih Poslova Republike Kosovo

Biografija ministra spoljnih poslova Republike Kosovo, g. Envera Hodžaja

Na dan 22. februara 2011. godine g. Enver Hodžaj izabran je na dužnost ministra spoljnih poslova Republike Kosovo.

U procesu pregovora (2005. – 2007. godine), koji je predvodio Specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN, predsednik Marti Ahtisari, g. Enver Hodžaj bio je član kosovske delegacije na svim sastancima. Rezultat Ahtisarijevog dokumenta bio je sveobuhvatni predlog za nezavisnost Kosova.

Kao predsednik Komisije za obrazovanje, kulturu i omladinu Kosova, bio je najjači glas u oblasti obrazovanja, omladine i modernizacije Kosova.

Na dan 9. januara 2008. godine, g. Enver Hodžaj izabran je na dužnost ministra obrazovanja, nauke i tehnologije.

G. Enver Hodžaj diplomirao je 1993. godine na Univerzitetu u Prištini, na katedri za istoriju. Svoje redovne studije nastavio je na Univerzitetu u Beču, na Fakultetu humanističkih nauka (Geisteswissenschaftliche Fakultät), gde je pohađao predavanja u oblastima istorijskih i političkih nauka. Posle opsežnih istraživanja koje je obavljao u periodu od 1994.-2000. godine na univerzitetima u Beču, Berlinu, Minhenu, Rimu, Bolonji, Firenci i Parizu, uspešno je odbranio svoju doktorsku tezu.

U toku svog boravka u Austriji, bio je naučni saradnik na Univerzitetu u Beču i u periodu od 1996.-2000. godine rukovodilac istraživačke ekipe za Balkan na Institutu za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte).

U periodu 2003.-2004. bio je naučni saradnik (fellow) u Centru za studije globalnog upravljanja na Londonskom ekonomskom fakultetu (London School of Economics – Center for Study of the Global Governance). Objavljivao je naučne radove na engleskom, nemačkom i albanskom jeziku na teme etničke pripadnosti, nacionalizma, identiteta i etničkih sukoba.

Pored toga, držao je razna predavanja na većem broju svetskih univerziteta, kao što su Univerzitet Oksford, Univerzitetski koledž u Londonu, Univerzitet Džon Hopkins, Univerzitet Kolumbija, i mnogi drugi.

2006. godine izabran je za vanrednog profesora na Katedri za političke nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Tečno govori i piše na engleskom, nemačkom i srpskom jeziku.

Živi u Prištini sa suprugom Remzijom, sa sinom Ljirijem i ćerkom Leom.

enver.hoxhaj@rks-gov.net