582 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Kratka biografija

BESNIK TAHIRI

Vršilac dužnosti Ministra Spoljnih Poslova i Dijaspore
REPUBLIKA KOSOVA