4213 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Zajednička izjava ministarke inostranih poslova i dijaspore Melize Haradinaj-Stuble i vršioca dužnosti ministra za Evropu i spoljne poslove Genta Cakaja


Da se prestane sa namernom brisanjem adresa Albanaca u Preševskoj Dolini!

 

U svojstvu lidera spoljne politike Republike Kosovo i Republike Albanije, izražavamo duboku zabrinutost zbog procesa namernog brisanja adresa Albanaca u Preševskoj Dolini od strane srpskih vlasti, posebno u Medveđi, ali i u Bujanovcu i Preševu.

 

Brisanje adresa Albanaca u Preševskoj dolini ne samo da stvara potpuno netačnu sliku demografskog sastava tih područja i broja Albanaca u Srbiji, nego i povređuje u celosti njihova osnovna prava i slobode, uključujući pravo na glasanje.

 

Ova državna praksa sprovedena na potpuno proizvoljan i namerni način predstavlja novi oblik ugnjetavanja prema Albancima u Preševskoj Dolini. Stoga, iako oštro osuđujemo ovu institucionalnu praksu, pozivamo srpske vlasti da odmah prekinu sistematski rad na pasivizaciji adresa Albanaca. Ova državna praksa ne šteti samo pravima Albanaca u Preševskoj dolini, već je i potpuno nepoštovanje demokratskih standarda uopšte.

 

Takođe pozivamo sve relevantne međunarodne institucije, posebno Savetodavni komitet Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu manjina i Visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine, da prate ovaj proces sa sve većom pažnjom i da se postupa u sprečavanju ovog procesa sa dugoročnim posledicama po Albance koji žive u Srbiji.

 

Republika Kosovo i Republika Albanija ostaju posvećene u produbljivanju regionalne saradnje i duboko veruju u evropsku budućnost čitavog zapadnog Balkana. Međutim, treba pomenuti da to pre svega znači međusobno priznavanje, jednak tretman i puno poštovanje demokratskih standarda.

Foto Galeria