Thirrja Publike | Ministria e Puneve te Jashtme

JAVNI POZIV


Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore (MSPD) poziva NVO-e registrovane u Republici Kosovo u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva o slobodi udruživanja u nevladine organizacije ili u registar nevladinih organizacija u stranim zemljama gde je koncentrisana dijaspora, čiji je fokus spoljna politika i dijaspora, da apliciraju za finansijsku podršku za projekte koji doprinose javnoj diplomatiji (digitalna, kulturna, građanska, sportska i naučna diplomatija), u ekonomskoj diplomatiji i dijaspori, zasnivajući se na programske politike MSPD-a.

Za detaljnije informacije o javnom pozivu i obliku prijave preuzmite sledeća dokumenta koji se nalaze sa desne strane:

  1. Javni poziv;
  2. Vodič za aplikaciju;
  3. Obrasci za prijavu;
  4. Druge relevantne dokumente javnog poziva.


Javni poziv je otvoren od 03.03.2022 do 23.03.2022. godine.

Odgovori na pitanja koja se odnose na pitanja u vezi javnog poziva mogu se dati elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: elis.badalli@rks-gov.net

Za više, pogledajte formulare u nastavku:

F9_Prijava za projekat/program

F10_Oblik budžeta javnog poziva

F11_Izjava o dvostrukom financiranju

F12_Izjava o partnerstvu

F13_Obrazac deklaracije o finansiranim projektima

F14_Zajednička izjava