Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Search
Close this search box.
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Afrikë dhe Lindje të Mesme

Informata
Misioni
Përgjegjësitë
Shënime
Divizioni për Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme

Udhëheqës i Divizionit:
Arjan Kashtanjeva

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Afrikën Nënsahariane

Udhëheqës i Divizionit:
Kadri Dakaj

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Search

Kontakti i përgjithshëm