Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Çështje Konsullore

Informata
Misioni
Materiale
Shënime
Divizioni për Shërbime Konsullore

Udhëheqëse e Divizionit:
Vlorë Dobraj

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Politika Konsullore

Udhëheqës i Divizionit:
Burim Susuri

Kontakti:
[email protected]

Divizioni i Vizave

Udhëheqëse e Divizionit:
Mirsada Voca

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Kontakti i përgjithshëm