Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Search
Close this search box.
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Organizata Ndërkombëtare

Informata
Misioni
Përgjegjësitë
Shënime
Divizioni për Organizata Ndërkombëtare

Zyrtare e Lartë për Marrëdhënie Shumëpalëshe:
Aromë Demiri

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB)

Zyrtare e Lartë për Marrëdhënie Shumëpalëshe:
Elbasane Berisha

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje Humanitare

Udhëheqës i Divizionit:
Arton Krasniqi

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Search

Kontakti i përgjithshëm