Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Search
Close this search box.
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Njoftim mbi konkurset, lëvizje brenda kategorisë

Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Republikës së Kosovës ka shpallur konkurset për Lëvizje brenda kategorisë, për pozitat e nivelit të ulët dhe të mesëm drejtues.

Numrat emergjent të MPJD-së: +383 46 41 00 41 dhe +383 46 51 00 51

Kosova ka filluar për herë të parë regjistrimin online të Diasporës, përmes eDiaspora!

Regjistrimi i popullsisë është një ndër proceset më të rëndësishme zhvillimore të vendit, ndërkaq Diaspora jonë është pjesë e pandashme e këtij procesi.

Vazhdon thirrja për aplikim në Programin për Diplomaci Qytetare

Programi synon të forcojë lidhjen e diasporës me Republikën e Kosovës duke ju krijuar mundësi që të përfshihen drejtpërdrejt në institucionet e vendit përmes angazhimit profesional.

Java e Kulturës së Kosovës

Java e Kulturës së Kosovës jashtë vendit është një iniciativë bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), me qëllim të shpërfaqjes së talentit dhe potencialit artistik të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Duke promovuar identitetin kulturor të Kosovës jashtë vendit, synojmë t’i forcojmë lidhjet ndërmjet artistëve nga Kosova, diaspora dhe atyre në vendet pritëse.

Thirrje për projektpropozime për përfshirjen e të rinjve nga diaspora

Cakto termin online për vulë apostile ose legalizuese

Invest in Kosova

Njihu me mundësitë dhe potencialit për të investuar në Kosovë

Learn about
Kosova
Visit
Kosova
Learn about Kosova
Visit
Kosova
Hire in
Kosova

Shkurtesa të dobishme

|

Të dhëna dhe statistika
Komuniteti dhe Kultura
Materiale dhe Publikime
Qeveria dhe Shteti i Kosovës
Identiteti Vizual Shtetror

Lajmet e fundit

|

Donika Gërvalla
Schwarz

Zëvendëskryeministre
/Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Kreshnik
Ahmeti

Zëvendësministër
i Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Liza
Gashi

Zëvendësministre
e Punëve të Jashtme dhe Diasporës