Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Diplomaci Publike

Informata
Misioni
Materiale
Shënime
Divizioni për Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme

Udhëheqës i Divizionit:
Emri Mbiemri

Kontakti:
[email protected]
+383

Divizioni për Afrikën Nënsahariane

Udhëheqës i Divizionit:
Kadri Dakaj

Kontakti:
[email protected]s-gov.net
+383 300 200 77 085

Po kërkoni diçka tjetër?

Kontakti i përgjithshëm