Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Diasporë

Informata
Misioni
Përgjegjësitë
Shënime
Divizioni për Komunikim dhe Koordinim me Diasporë

Udhëheqës i Divizionit:
Ramadan Mramori

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Kulturë, Rini dhe Sport në Diasporë

Udhëheqës i Divizionit:
Elis Badalli

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Arsim në Diasporë

Udhëheqës i Divizionit:
Ymer Avdiu

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Kontakti i përgjithshëm