Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Search
Close this search box.
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Departamenti për Çështje Ligjore dhe Traktate

Informata
Misioni
Përgjegjësitë
Shënime
Divizioni për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit

Zyrtare e Lartë Ligjore:
Arjeta Podvorica

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Ligjeve, Mbështetjes Ligjore dhe Bashkëpunimit Ndërinstitucional

Udhëheqës i Divizionit:
Rejhane Jusufi Karakushi

Kontakti:
[email protected]

Divizioni për Traktate dhe Marrëveshje Ndërkombëtare

Zyrtare e Lartë për Traktate dhe Marrëveshje Ndërkombëtare:
Rejhan Kosova Avdiu

Kontakti:
[email protected]

Po kërkoni diçka tjetër?

Search

Kontakti i përgjithshëm